سلام دوستان
آیا کسی میدونه که بهترین کاستوم رام چه از نظر پایداری و یا امکانات برای گوشی optimus g-e975 چه رامی هست؟